Sosyal Medyada Ürün Yerleştirme Nedir?

Ürün yerleştirme kavramı ile ilgili farklı tanımlara rastlamak mümkündür. Bu tanımlar arasında en temel olan tanım ise Balasubramnian’ın tanımıdır.

Image Description
Z. Sena Doğan
3 yıl önce
Paylaş:
Sosyal Medyada Ürün Yerleştirme Nedir?

Ürün yerleştirme kavramı ile ilgili farklı tanımlara rastlamak mümkündür. Bu tanımlar arasında en temel olan tanım ise Balasubramnian’ın tanımıdır. Balasubramanian’a göre ürün yerleştirme, tüketicileri etkilemek amacı ile belirli bir ücret karşılığında markaların ürünlerini ilgi çekecek bir şekilde televizyon ve sinema programlarının içerisine dahil etmesidir. Mckechnie ve Zhou ise ürün yerleştirmeyi, tüketicilerin inanç ve davranışlarını etkilemek amacı ile ürünlerin TV programlarının içerinde yer alması şeklinde açıklamıştır. Ürün yerleştirmede en önemli nokta tıpkı reklamlarda olduğu gibi belirli bir ücret karşılığında yapılıyor olmasıdır. Plansız ve tesadüfi bir şekilde arka planda gözüken ürün ve markalar ürün yerleştirme olarak tanımlanmamaktadır. Bazı araştırmacılara göre ürün yerleştirme kavramının yerine marka yerleştirme kavramının kullanılması gerekmektedir. Karrh, Johnstone, Odabaşı, Reijmersdal gibi araştırmacılar ürün yerleştirme kavramı yerine marka yerleştirme kavramını kullanmıştır. Onlara göre program içerisine yerleştirilen ürün değil markadır. Ayrıca program içerisinde ürüne değil markaya vurgu yapılır. Ürün yerleştirme; görsel ürün yerleştirme, işitsel ürün yerleştirme ve görsel-işitsel ürün yerleştirme olarak 3 dala ayrılmıştır.

Görsel Ürün Yerleştirme

Görsel ürün yerleştirme; markanın adı ve logosu, ürünün ambalajı, markanın karakteri gibi markayı belli eden öğelerin kullanılması ile oluşturulan bir ürün yerleştirme türüdür. Russel’e göre ekran yerleştirme olarak adlandırılan bu ürün yerleştirme türünde ürünler görsel olarak yer almakta ve tüketicinin ürünü görmesi sağlanmaktadır.

İşitsel Ürün Yerleştirme

İşitsel ürün yerleştirme; ürün, hizmet ya da marka isminin telaffuz edilmesi ve program içerisinde yer alan kişilerin markaya daire herhangi bir bilgilendirme yapmasıdır. İşitsel ürün yerleştirme sözel ya da senaryo yerleşme olarak da adlandırılabilmektedir. Bu ürün yerleştirme türünde markaya ya da ürüne ait herhangi bir görüntü ekranda bulunmamaktadır. İşitsel ürün yerleştirmeler görsel ürün yerleştirmeye göre daha akılda kalıcı olabilmektedir.

Görsel-İşitsel Ürün Yerleştirme

Görsel ürün yerleştirme ürün ya da markanın hem görüntüsünün olması hem de programda yer alan kişilerin marka ismini ya da ürünü telaffuz etmesi ile hazırlanan ürün yerleştirme türüdür. Yani tüketicilere mesaj hem görsel hem de işitsel olarak iletilmektedir.

 

 

Paylaş:

Bilgide kalın

Space'ten en son gelişmelerle ilgili özel teklifler alın.