Dijital Pazarlama

İnternet çağının insanları etkisi altına almasıyla hayatımıza yerleşen dijital pazarlama adından kolaylıkla ne olduğu anlaşılabilecek oldukça yeni bir kavramdır.

Image Description
Z. Sena Doğan
3 yıl önce
Paylaş:
Dijital Pazarlama

İnternet çağının insanları etkisi altına almasıyla hayatımıza yerleşen dijital pazarlama adından kolaylıkla ne olduğu anlaşılabilecek oldukça yeni bir kavramdır. Dijital kanalların en kaliteli ve verimli bir şekilde kullanılması ile gerçekleştirilen dijital pazarlamada kullanılan temel platformlar; internet, sosyal medya ve mobil uygulamalardır.

Geleneksel pazarlama halen uygulanmakta olsa da internetin hayatımızı değiştirmesi ile hem geleneksel pazarlamanın gücü azalmış hem de hedef kitlesi oldukça daralmıştır. Bu kaybın temel nedeni kabul edilen dijital pazarlama; yeni bir anlayış ile müşteriyi cezbeden, müşteri deneyimini farklılaştıran ve yeni fikirler ortaya atan bir anlayış olması ile ön plana çıkmıştır. Dijital pazarlama özellikle tüketici davranışlarına yaptığı etki sebebiyle bir pazarlama anlayışından çok daha fazlası olduğunu ortaya koyar.

Ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalara göre 82 milyonun neredeyse yarısı günlük hayatta interneti kullanmaktadır. Yaklaşık 41 milyona tekabül eden bu büyük kitlenin dijital pazarlama teknikleri ile cezbedilmesi ve kazanılması bütün firmaların iştahını kabartmıştır. E-ticaret ve mobil pazarlama teknikleri ile söz konusu kitlenin gerçek müşteriye dönüştürülmesi ise dijital pazarlamanın en önemli ayağını oluşturur. Bu kapsamda geleneksel pazarlamanın temel öğretilerini önemseyerek yola çıkan ve yatırım açısından çok daha büyük meblağlarla ilerleyen dijital pazarlamada marka bilinirliliğinin arttırılması ve müşteri sadakatinin güçlendirilmesi çok daha kolaydır. Görsel ve işitsel anlamda hedef kitleyi en iyi şekilde tatmin eden dijital pazarlama yöntemleri satın alınacak ürün ve hizmetin her yönü ile bilinmesini sağlar. Dijital pazarlama bu işlemleri yaparken pek çok dijital pazarlama kanalı kullanır. İşte dijital pazarlamada kullanılan en etkili yöntemler:

Dijital Pazarlama Kanalları

Dijital dendiğinde akla ilk gelen unsur internet kavramıdır. İnternetin her geçen saniye büyümesi ve yayılması ile dijital pazarlamanın gücü de aynı ölçekte büyümekte be yayılmaktadır. Nitekim dijital pazarlama kanallarından en önemlisi ve en güçlüsü internettir. Gerek Google reklamlarında gerekse de başka platformlarda insanlara bir ürün veya hizmetin tanıtılmasında büyük rolü olan internetin sosyal medya pazarlamasında da temel argüman olduğu bir gerçektir. İnternetsiz bir dijital pazarlamanın düşünülemeyeceği var sayıldığında dijital pazarlamayı internetle eş değer tutmak yanlış olmayacaktır.

Günümüzde dijital pazarlamanın en güçlü kanallarından bir tanesi sosyal medyadır. Instagram, Facebook vb. mecralar aracılığıyla yapılan reklamlarda kişilerin ekranına doğrudan doğruya reklamlarınız yansıtılarak sizden haberdar olmaları sağlanır. Bu noktada özellikle hedef kitlenizin seçilmesi ve bu yönde pazarlamanın yapılması kaynak tasarrufu ve başarıyı da tetikler. Bu noktada en başarılı dijital pazarlama kanalı sosyal medyadır.

Youtube ve Google reklamları dijital pazarlamanın önemli ayaklarındandır. Özellikle içerik pazarlaması yöntemleri ile kişilerin hedeflenmesi markaları başarıya taşıyan aktörler arasındadır. Bu kanallar ile görsel ve işitsel açıdan tatmin edilen kişiler alışveriş kararlarını daha hızlı ve sağlıklı vererek dijital pazarlamanın etkisini açıkça ortaya çıkarır.

Neden Dijital Pazarlama?

İnsan hayatının her geçen gün teknolojiye bağımlı olması dijitalleşmeyi kaçınılmaz kılar. Çağa ayak uydurmak ya da çağı yakalamak olarak da ifade edilecek dijital pazarlamaya geçiş markaları güçlü ve rekabetçi kılmaktadır. Aksi yönde hareket eden ve geleneksel pazarlama tekniklerinden kopamayan markalar ise rekabetin yüksek seviyelere çıktığı pazarlarda oldukça başarısız olmaktadır. Müşteri beklentilerinin karşılanmasında da yetersiz kalan geleneksel pazarlama kanalları uzun vadede markaları başarısızlık ve yok olma ile karşı karşıya bırakır. Bu kapsamda markaların büyüme ve başarılı olma amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için asla dijital pazarlamayı göz ardı etmemeleri gerekir

Paylaş:

Bilgide kalın

Space'ten en son gelişmelerle ilgili özel teklifler alın.